Arab davlatlarida Intellektual Mulk Huquqlarini Tartibga solish ishlanmalarIntellektual Mulk Huquqlarini yangi Xalqaro Savdo Tizimi, ayniqsa, WTO tashkil so’ng, asosiy tarkibiy qismi bo’ldi